Język niemiecki. Ekspresowe tłumaczenia dokumentów samochodowych!


Idź do treści

Ewa Czechowska

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/5811/05.
Ukończyłam studia wyższe na kierunku filologia germańska. Profesjonalnie zajmuję się tłumaczeniami od 2006 roku. Wykonuję tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego) oraz zwykłe: - z j. niemieckiego na j. polski - z j. polskiego na j. niemiecki.
Krótkie tłumaczenia wykonuję jeszcze tego samego dnia lub na następny dzień. Staram się jednak poświęcić każdemu zleceniu odpowiednią ilość czasu, aby uniknąć błędów spowodowanych pośpiechem i zapewnić jak najlepszą jakość tłumaczenia.

Wystawiam faktury VAT.


Tłumaczę wszelkiego rodzaju dokumenty, między innymi:
• akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu, świadectwo pochodzenia, zaświadczenie o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa za granicą,
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, świadectwo szkolne, maturalne, dyplom ukończenia kursu, szkolenia, studiów wyższych, certyfikat, indeks,
• zaświadczenie o niekaralności, poświadczenie zameldowania, akt notarialny, wyrok sądowy, apostille, pełnomocnictwo,  testament, wyciąg z księgi wieczystej, nakaz karny, mandaty, doniesienie o popełnionym przestępstwie, pismo z prokuratury,
• świadectwo pracy, zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie o pracy i o wynagrodzeniu, wniosek o pozwolenie na pracę, referencje,
• dokumenty samochodowe,
• umowa o pracę,
• decyzja o przyznaniu obywatelstwa, poświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru NIP, REGON, odpis z KRS, zaświadczenie z urzędu skarbowego, deklaracja podatkowa, bilans, sprawozdanie finansowe, wyciąg z konta bankowego,
• instrukcja, gwarancja,
• zaświadczenie lekarskie, wyniki badań lekarskich, wypis szpitalny, orzeczenie lekarskie, karta informacyjna o stanie zdrowia, polisa ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa, poświadczenie ZUS, KRUS, decyzja o przyznawaniu świadczeń rodzinnych, praw do zasiłku,
• poświadczenie niepełnosprawności,
• paszport,
• prawo jazdy,
• dowód osobisty,
• umowa: kupna-sprzedaży, najmu, licencyjna, handlowa, zlecenie,
Zapraszam do współpracy.
Telefon kontaktowy: 660-431-418
e-mail: biuro_tlumaczen@op.pl


statystyka

Katalog SEO


Ekspresowe tłumaczenia dokumentów samochodowych!!! | biuro_tlumaczen@op.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego